شرکت شیشه دوجداره الماس پرشیا

درب و ژنجره upvcو شيشه دوجداره

شیشه دوجداره ...
ساعت ۱:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱/۱۳  کلمات کلیدی:

 

شیشه الماس پرشیا متناسب با وضعیت جغرافیایی و آب و هوایی محل احداث ساختمان ، انواع شیشه های دوجداره عایق صوت و حرارت را با شکلهای متنوع  از قبیل چند ضلعی ، دایره ، نیم دایره ، قوس دار و غیره طراحی و به شرح ذیل تولید می نماید.

 
 

انواع شیشه دوجداره

* شیشه دو جداره ساده

* شیشه دو جداره رفلکتیو
(به منظور کنترل میزان عبورنور و انرژی به داخل ساختمان )

* شیشه دوجداره طلق دار
(به منظور افزایش ایمنی در برابر خطرات زلزله و سرقت ، از ورود اشعه مضر UV خورشید به داخل ساختمان )

* شیشه دو جداره سکوریت
(به منظور افزایش مقاومت شیشه در مقابل ضربه و شوک حرارتی و کاهش خطرات ناشی از شکست و سقوط شیشه از ارتفاع )

ترکیبی از شیشه های فوق الذکر
شیشه نشکن محمدی ، شیشه های دو جداره عایق حرارت و صوت را به کارگیری مواد اولیه و 5 سال ضمانت کیفیت مطابق با استاندارد عرضه می نماید.

 

 
فرایند تولید شیشه دو جداره

در ابتدا جامهای شیشه بوسیله دستگاه حمل بر روی رکهای دستگاه حمل اتوماتیک قرار گرفته و به تعدادی که اپراتور مشخص می کند به میز برش اتوماتیک انتقال می یابد . سپس اندازه شیشه های مورد نظر توسط نرم افزار بهینه سازی جهت به حداقل رساندن ضایعات توسط دستگاه طراحی و سپس برش داده می شود. شیشه ها پس از جداسازی به خط تولید شیشه دو جداره منتقل می شود ابتدا شیشه ها با آب سختی گیری شده بطور کامل شسته شده و پس از کنترل کیفی به مرحله بعدی منتقل می گردد.


شیشه الماس پرشیا متناسب با وضعیت جغرافیایی و آب و هوایی محل احداث ساختمان ، انواع شیشه های دوجداره عایق صوت و حرارت را با شکلهای متنوع  از قبیل چند ضلعی ، دایره ، نیم دایره ، قوس دار و غیره طراحی و به شرح ذیل تولید می نماید.

 
 

انواع شیشه دوجداره

* شیشه دو جداره ساده

* شیشه دو جداره رفلکتیو
(به منظور کنترل میزان عبورنور و انرژی به داخل ساختمان )

* شیشه دوجداره طلق دار
(به منظور افزایش ایمنی در برابر خطرات زلزله و سرقت ، از ورود اشعه مضر UV خورشید به داخل ساختمان )

* شیشه دو جداره سکوریت
(به منظور افزایش مقاومت شیشه در مقابل ضربه و شوک حرارتی و کاهش خطرات ناشی از شکست و سقوط شیشه از ارتفاع )

ترکیبی از شیشه های فوق الذکر
شیشه نشکن محمدی ، شیشه های دو جداره عایق حرارت و صوت را به کارگیری مواد اولیه و 5 سال ضمانت کیفیت مطابق با استاندارد عرضه می نماید.

 

 
فرایند تولید شیشه دو جداره

در ابتدا جامهای شیشه بوسیله دستگاه حمل بر روی رکهای دستگاه حمل اتوماتیک قرار گرفته و به تعدادی که اپراتور مشخص می کند به میز برش اتوماتیک انتقال می یابد . سپس اندازه شیشه های مورد نظر توسط نرم افزار بهینه سازی جهت به حداقل رساندن ضایعات توسط دستگاه طراحی و سپس برش داده می شود. شیشه ها پس از جداسازی به خط تولید شیشه دو جداره منتقل می شود ابتدا شیشه ها با آب سختی گیری شده بطور کامل شسته شده و پس از کنترل کیفی به مرحله بعدی منتقل می گردد.

شیشه الماس پرشیا متناسب با وضعیت جغرافیایی و آب و هوایی محل احداث ساختمان ، انواع شیشه های دوجداره عایق صوت و حرارت را با شکلهای متنوع  از قبیل چند ضلعی ، دایره ، نیم دایره ، قوس دار و غیره طراحی و به شرح ذیل تولید می نماید.

 

 فرایند تولید شیشه دو جداره

در ابتدا جامهای شیشه بوسیله دستگاه حمل بر روی رکهای دستگاه حمل اتوماتیک قرار گرفته و به تعدادی که اپراتور مشخص می کند به میز برش اتوماتیک انتقال می یابد . سپس اندازه شیشه های مورد نظر توسط نرم افزار بهینه سازی جهت به حداقل رساندن ضایعات توسط دستگاه طراحی و سپس برش داده می شود. شیشه ها پس از جداسازی به خط تولید شیشه دو جداره منتقل می شود ابتدا شیشه ها با آب سختی گیری شده بطور کامل شسته شده و پس از کنترل کیفی به مرحله بعدی منتقل می گردد.

به موازات مراحل مذکور فریم های ما بین دو جدار (Spacer) توسط دستگاه خم کن  (Bending)بر اساس اندازه شیشه خم و برش داده میشود و داخل فریم از مواد رطوبت گیر پر می شود. سپس دو لبه فریم توسط دستگاه بوتیل چسب زده می شود که بمنظور درزگیری و قرار گرفتن اسپیسر مابین دو شیشه و چسبیدن آنها به یکدیگر  می باشد. فریم ها جهت نصب روی شیشه انتقال می یابد  شیشه ها پس از نصب فریم به دستگاه پرس منتقل می شود و همزمان گاز آرگون به صورت اتوماتیک به داخل شیشه دو جداره تزریق می شود سپس توسط روبات محیط شیشه دو جداره با چسب پلی سولفید به منظور درزبندی ثانویه پر می شود.

 استاندارد تولید شیشه دو جداره

تولید شیشه دو جداره با توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه طبق استاندارد ملی ایران صورت میگیرد . در تدوین این استاندارد تا حد امکان استانداردهای کشورهای صنعتی پیشرفته و بین المللی لحاظ شده است . از جمله این منابع میتوان به موارد ذیل اشاره نمود :

     1- ASTM E546-1988(Reapproved 1999)
     2- Standard test method for frost point of sealed insulating glass units ASTM E773-2001
     3-Standard test method for accelerated weathering of sealed insulating glass units
     4- CAN / CGSB 12.8 m.76
     5- Insulating glass units

هدف از این استاندارد تعیین روش های آزمون ، شیشه های دو جداره به منظور بررسی و حصول اطمینان از کیفیت آنها می باشد .
جهت انجام آزمایشات نمونه هایی با ابعاد
350x500±5mm در نظر گرفته می شود .
حد اقل تعداد نمونه ها باید 20 عدد از یک محصول باشد .
کلیه نمونه ها باید حداقل به مدت 2 هفته در محیط آزمایشگاهی با دمای
°c2±23 به صورت عمودی قرار گرفته باشند
عیت ظاهری آزمونه ها از لحاظ عدم وجود هرگونه خرابی ویا ترک خوردگی بررسی شود .

 آزمونهای استاندارد شیشه های دو جداره

     1- آزمون تعیین نقطه برفک
     2- آزمون پایداری در برابر محیط هایی با رطوبت بالا
     3- آزمون چرخه های آب و هوایی تسریع شده
     4- آزمون مه گرفتگی
     5- آزمون تعیین ضخامت محفظه هوا
     6- آزمون تعیین ضخامت قطعه شیشه دوجداره
     7- آزمون تعیین ابعاد شیشه دوجداره

 

انواع شیشه دوجداره

* شیشه دو جداره ساده

* شیشه دو جداره رفلکتیو
(به منظور کنترل میزان عبورنور و انرژی به داخل ساختمان )

* شیشه دوجداره طلق دار
(به منظور افزایش ایمنی در برابر خطرات زلزله و سرقت ، از ورود اشعه مضر UV خورشید به داخل ساختمان )

* شیشه دو جداره سکوریت
(به منظور افزایش مقاومت شیشه در مقابل ضربه و شوک حرارتی و کاهش خطرات ناشی از شکست و سقوط شیشه از ارتفاع )

ترکیبی از شیشه های فوق الذکر
شیشه نشکن محمدی ، شیشه های دو جداره عایق حرارت و صوت را به کارگیری مواد اولیه و 5 سال ضمانت کیفیت مطابق با استاندارد عرضه می نماید.